Poradna sociálně-právní

Žofie Dlouhá


Žofie Dlouhá

Po absolvování gymnázia vystudovala sociální práci. V oblasti sociálně právní ochrany dětí pracuje od roku 1992. Má také  dlouholetou zkušenost s poradenstvím na telefonické krizové lince.


 

Dotazy 

 
# Jana.S 2011-09-20 20:45
Manžel si našel milenku, odstěhoval se a chce děti do střídavé péče. Vždycka jsem veškerou práci kolem dětí dělala já, on vydělával peníze, teď tvrdí, že jsem se nestarala o nic - ani o děti, ani o domácnost, že jsem se válela doma a všechno bylo na něm. Jeho milenka děti nemá....mám strach, že o děti přijdu.
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-09-20 20:47


Chápu vaší obavu a po pravdě výsledek soudního jednání vám nemůže garantovat nikdo. Radím se spojit se sociální pracovnicí, tu najdete na okresním úřadě (popř. na Úřadu městské části). Dopodrobna jí seznamte se svým problémem a obavou. Tato sociální pracovnice bude přítomna soudnímu jednání týkajícího se úpravy výchovy a výživy vašich dětí do a po rozvodu manželství. Bude, nebo měla by shromáždit objektivní informace a podklady pro soud, např. vyjádření ošetřující dětské lékařky, školky, školy, sousedů a podobně. Může rovněž pohovořit s dětmi v závislosti na jejich věku. Také to bude ona, kdo bude soudu předkládat závěrečný návrh. V případě, že nebude toto dokazování soudu stačit, může být nařízeno vypracování znaleckých posudků. Pozor, ty jsou hrazeny účastníky řízení - tedy rodiči - a jsou dost drahé - min. 10.000,-Kč.

V případě, že vám to vaše finanční situace dovolí, bylo by dobré, abyste měla právní zastoupení, ale pozor na výběr advokáta - měl by mít specializaci na rodinné právo.
 
 
# Karla 2011-09-25 20:13
Musí můj rozvedený manžel platit alimenty i když synovi bude 18 let?
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-09-25 20:18


Samozřejmě že musí, ale pouze v tom případě, že váš syn i nadále studuje - připravuje se v řádném denním studiu na budoucí povolání. Jeho otec může od 18. roku věku zasílat alimenty přímo k synovým rukám, pak ovšem záleží na tom, jak se vy se synem domluvíte. Otec také může požadovat po synovi potvrzení o studiu - na to má právo. Vyživovací povinnost má v případě synova studia až do jeho 26 let.
 
 
# Marek 2011-09-26 22:48
Mám podezření, že u sousedů týrají děti, co mám dělat, kam se mám obrátit? Musím uvádět své jméno?
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-09-26 22:57


Orgány sociálně právní ochrany dětí musejí přijmout každé, i anonymní, oznámení tohoto druhu. Mohou vám také zaručit, že se vaše jméno v průběhu zkoumání neobjeví. Dále můžete kontaktovat přímo Policii ČR - i písemně. Všechny tyto složky mají ze zákona povinnost přezkoumat takové oznámení, tedy se jím zabývat.Postupují (ve většině případů) velmi systematicky, detailně a veškeré ostatní jimi dotázané subjekty jsou povinny jim poskytnout součinnost!
Pokud máte takové podezření, neváhejte se ihned obrátit na najbližší okresní úřad (ve statutárních městech a Praze úřady jednotlivých městských částí) na oddělení péčeo děti a rodinu, nebo na Policii ČR.
 
 
# Nová Šárka 2011-09-30 09:57
Bude sociální pracovnice u soudu ohledně našich dětí, i když jsme se s manželem dohodli ohledně toho, kde děti po rozvodu budou a kolik bude manžel platit?
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-09-30 10:17


Ano, kolizní opatrovník ustanovený soudem je ze zákona dalším účastníkem řízení o úpravě výchovy a vyživy a soudu by se účastnit měl. Je pravda, že dohoda mezi rodiči je to nejlepší řešení a ve většině případů se kolizní opatrovník (sociální pracovnice) přikloní k dohodě rodičů. Pouze v případě, že by dohoda nebyla v zájmu dětí předloží soudu svůj návrh a zdůvodní, proč tak činí.
 
 
# Mirek 2011-10-01 19:44
Existuje nějaká tabulka, která stanoví výši výživného?
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-10-01 20:15


Nic takového neexistuje. Soud při stanovování výživného přihlíží ke stáří dětí, k jejich odůvodněným potřebám a také k výši výdělku povinného rodiče. Přihlíží se samozřejmě také k tomu, zda tento rodič přispívá nad rámec výživného stanoveného soudem. Pokud povinný rodič nepracuje, nebo vykazuje extrémně malé výdělky, přihlíží soud k výdělkovým možnostem a schopnostem tohoto rodiče, tedy k tomu, jakých výdělků by mohl dosahovat. Důvodem navýšení výživného je i nepříznivý zdravotní stav dítěte. Pokud povinný rodič vykazuje naopak velmi vysoké výdělky, může soud rozhodnout, že část výživného, tedy to, výživné, které dítě může spotřebovat, bude poukazováno k rukám matky a další část výživného je deponováno na účet. S tímto účtem nemůže oprávněný rodič manipulovat bez souhlasu druhého rodiče, nebo až po přivolení soudu. Obecně paltí, že dítě má nárok podílet se na životní úrovni povinného rodiče.
 
 
# Radana Říhová 2011-10-02 21:26
Bývalý manžel mi výživné neplatí, co mám dělat?
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-10-02 21:32


V tomto případě radím o této skutečnosti neprodleně informovat soud, který rozhodoval o tomto výživném, dále obrátit se na exekuční oddělení tohoto soudu, kde s vámi sepíší protokol a soud může uvalit exekuci na mzdu nebo majetek povinného. Dále radím neprodleně podat trestní oznámení o neplacení výživného, Policie je povinna s vámi sepsat o tomto trestném činu protokol.
 
 
# Leona 2011-10-03 20:46
Mám pocit, že sociální pracovnice "jde na ruku" mému manželovi, jak se mám bránit?
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-10-03 21:13


Pokud tento dojem skutečně máte, tak spolupráce s touto ženou pro vás musí být velmi obtížná, pokud ne přímo nemožná. Každá sociální pracovnice má svou nadřízenou, tedy vedoucí oddělení péče o děti a rodinu, pokud neuspějete u ní, tak se obraťte na vedoucí sociálního odboru příslušného úřadu. Sdělte jim svůj názor a požádejte o změnu sociální pracovnice. Pokud ani v tomto případě neuspějete, obraťte se na nadřízený úřad, tedy Krajský úřad, v Praze Magistrát hl.m.Prahy.
Pokud je již váš případ projednávaný soudem, tak kolizní opatrovník je ustanoven soudem, odvolání do tohoto usnesení musíte podat k soudu, který jej vydal.
 
 
# Jiřina Vaňková 2011-10-04 21:08
Moje dcera, matka malé holčičky spáchala sebevraždu. Jak to máme vnučce říci, co jí vlastně máme sdělit?
 
 
# Žofie Dlouhá 2011-10-04 21:22


Obecně platí, že dětem se nemá lhát, radím proto holčičce říci pravdu, ovšem přiměřenou jejímu věku. Nepíšete jak je vaše vnučka stará, ale v předškolním a mladším školním věku je přijatelná forma "maminka usnula, už se nevzbudí". V každém případě se spojte s odborníky - tedy dětským psychologem, zřejmě bude nutná dlouhodobější spolupráce s ním. Je nezbytné holčičce zdůrazňovat, že jste tu s ní jako rodina, že jste tu pro ní, ukotvit jí ve vaší lásce a rodinném zázemí.
 
 
# Eva Cahová 2012-07-15 19:55
Dobrý den,

mám dotaz k manželovi. V dětství byl v dětském domově, matka se o něj nedostatečně starala, otce nikdy neviděl. Do domova byl převezen ještě spolu se svým bratrem, o 2roky mladším. Společně si tam žili, za občasných návštěv babičky a dědy, až do doby, kdy byl jeho bratr adoptován. Po letech jsme se spolu vypravili do tamního domova, který už nebyl domovem a veškeré možné info v nedohlednu. Prosím Vás, existuje možnost, jakým způsobem může svého bratra najít?
Vlastníme již dokonce rodné číslo, z místní nemocnice, ale na policii nechtějí nic říct. Je to o lidech nebo ani oni k databázi nemohou? Záležitost je stará víc než 30let, ale manželova bolestná touha nezestárla.
Děkuji za radu
 
 
# Žofie Dlouhá 2012-09-18 19:51


Dobrý den, musím vám bohužel sdělit, že je to opravdu jen o lidech. Ze zákona nárok na tuto infrmaci nemá nikdo, ale z pohledu morálního by podle mého názoru bratr tuto informaci dostat měl. Já bych viděla cestu přes matriční záznam , tedy navštívit příslušný okresní (ve statutárních městech příslušnou měststkou část) úřad podle místa narození. Pak už nezbývá, než spolehnout na matrikářku, že vám sdělí jméno (předpokládám, že v rámci osvojení proběhla změna příjmení., popř.jména) - matrikář by měl mít i kopii rozsudku, kterým proběhlo osvojení, v tomto rozsudku by měly být veškeré údaje o osvojitelích. Držím vám palce a doufám, že na matrice narazíte na chápající osobu.
 
 
# Standa 2012-09-05 20:48
Dobrý den,mé dceři je nyní 21 let,v 18 letech ukončila v 1 pol.3 ročníku studium na SOU,a vdala se,tak jsem přestal platit po dohodě výživné,nyní je rozvedená,po 2 letech nastoupila znova na SOU/nedala potvrzení/kdo má nyní platit výživné,já jako otec nebo její býv,manžel.Chce to po otci nebo už stratila nárok?Nežije dnes ani ve spol.domáctnosti matky a odstěhovala se ke svému příteli,se kterým žije asi 1rok. Děkuji za radu
 
 
# Žofie Dlouhá 2012-09-15 19:38


Pokud vaše dcera studuje řádné denní studium má až do 26 let nárok na výživné od obou rodičů. Pokud není na mateřské dovolené a nepobírá dávky v mateřství, v tomto případě by měl k ní vyživovací povinnost manžel.Jinak obecně platí, že nárok na výživné od rodičů musí vaše dcera požadovat soudní cestou, soud posoudí nárok jako takový a popř. výši výživného.
 

Přihlašte seKdo je přihlášený

Připojeni - hostů: 52