Pandořina škola v přírodě - PŠvP

Historie projektu, aneb proč vznikl:

PŠvP vznikla pod vlivem mých návštěv jednoho internetového webu.

K jejímu založení mne inspirovalo forum Život po nevěře, kde podvedené a opouštěné ženy řešily stále stejná témata. A stále stejně, pouze ze svého vlastního úhlu pohledu, z pozice „zrazené“ a „zneuznané“ ženy, která veškeré své sebevědomí a vlastní hodnotu odvozuje od funkční rodiny, která ocení její roli. Z materiální pozice a s velkou absencí znalosti duchovních principů a zákonitostí.

S jakým záměrem:

Mým záměrem a nosnou myšlenkou školy je pomoci ženám zvednout hlavu a „nedívat se pouze na vlastní dvorek“. Získat zpět ztracené sebevědomí, poléčit si stará i nová zranění a stát se svobodnou bytostí, která zná svou vlastní cenu. Nabídnout jiné řešení než antidepresiva, smutek, pocit prázdnoty a zbytečnosti. Protože se jedná o dlouhodobou práci na sobě, vznikly zatím 4 třídy školy. Mají podobu víkendových seminářů v přírodě.

Program jednotlivých tříd:

PŠvP 1

Učíme se zvednout hlavu, vymést kostlivce ze skříně a najít samy sebe. Poznáváme, že pro náš život neplatí pouze materiální zákony, ale že existují i duchovní, které nás ovlivňují.

PŠvP 2

Hlouběji nahlížíme do vlastního nitra, nakreslíme si mapu vnitřního světa a učíme se chápat samy sebe a pracovat na sobě, učíme se mít rády takové jaké jsme, přijmout se i se všemi chybami, abychom je potom mohly změnit.

PŠvP 3

Zkoumáme své vztahy, poznáváme a pracujeme se svými emocemi a egem.

PŠvP 4

Hledáme a objevujeme svá sexuální tabu, bloky a zábrany. Učíme se posvátné ženské sexualitě.