Vítejte, Host
Uživatelské Jméno Heslo:

Pravidla

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Uživatel je povinen zveřejňovat pouze slušné příspěvky, které nejsou v rozporu s dobrými mravy, pravidly slušného chování, platnými zákony a obecně závaznými etickými principy společnosti. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci, nesmí vyzývat k násilí či potlačování práv, hanobení rasy, národa a přesvědčení. V diskusích je zakázáno diskriminovat jiné uživatele. Diskuse není určena k šíření reklamy, spamu, odkazů na komerční webové stránky, k poptávkám nebo nabídkám nelegálně šířeného obsahu. Diskuse neslouží k vyřizování osobních sporů. Vkládejte pouze příspěvky, které mohou být ostatním uživatelům přínosem. Diskuse není chat. Je zakázáno používat vulgární výrazy.

2. SOUKROMÉ ZPRÁVY
Pokud chcete jiné uživatelce poslat soukromou zprávu, kterou nebudou číst ostatní uživatelé, použijte SOUKROMÉ ZPRÁVY.

3. NOVÁ TÉMATA
Před založením nového tématu si projděte všechna fóra, zda již není založeno vlákno na stejné téma. Vyhnete se tak duplicitním tématům.

4. PRÁVA MAJITELE SERVERU
Moderátorka diskusí či majitel serveru si vyhrazuje právo přesunout nesprávně umístěné příspěvky, příspěvky mimo téma do odpovídajících fór. Rovněž má právo příspěvek smazat. Smazány budou rovněž příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly diskusí, reklamní příspěvky

5. SANKCE

Za porušení pravidel bude uživatelce udělen zákaz přístupu, při opakovaném či hrubém porušení si majitel vyhrazuje právo smazat účet.

6. MODERÁTORKY
Na dodržování pravidel dohlížejí moderátorky diskusí, které jsou oprávněny smazat nevhodné příspěvky či udělit uživatelce zákaz vstupu.

Porušení pravidel či nevhodné chování na diskusích lze hlásit administrátorům diskusí, na naši e-mailovou adresu

diskuze@zivotponevere.cz

Jít do Kategorie